Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä

Rantakylän Rakennustarvike Oy

Teollisuuskatu 11

50130 Mikkeli

y-tunnus 1965872-6

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Rantakylän Rakennustarvike Oy

Teollisuuskatu 11

50130 Mikkeli

asiakaspalvelu@tilespoint.fi
020 7300500

Rekisterin nimi

Rantakylän Rakennustarvike Oy -verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme
asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen
edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin.

Mikäli käytät verkkopalveluitamme, sinusta kerätään myös seuraavat tiedot:

  • IP-osoite
  • Selailun ajankohta
  • Miltä verkkosivuilta olet tulossa ja mille verkkosivuille siirryt seuraavaksi
  • Mitä linkkejä klikkaat ja mitä sisältöjä olet katsonut
  • Miten kauan istunto kestää
  • Selaimesi (esimerkiksi Firefox tai Google Chrome) tai sovelluksen tyyppi ja muut vastaavat tiedot
  • Verkkosivuanalytiikan avulla johdettu tai profiloitu tieto

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja
sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti,
www-osoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja
asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä
mahdolliset käyttäjätunnukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden
lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla
tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen, eikä niitä
luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja
voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin
liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan
hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien
laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja
lain salliessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan.
Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun
kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään
turvallisesti.

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan
kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan
käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä
niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on
asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla
teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä
muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja
asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen
käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin
käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä
häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta
koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää
henkilökohtaisesti toimistollamme. Pyynnöt tulee lähettää edellä
mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin
lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan
profiilissaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa
päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely
markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva
pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.